Zbierka nižších rastlín

« Späť na zbierkový fond

Kurátorka:

Mgr. Anna Guttová, PhD.
Tel.: 02/5942 6143

Charakteristika zbierok:

ZBIERKA LICHENIZOVANÝCH HÚB

 • zakladatelia: I. Pišút, A. Lackovičová, r. 1990
 • počet položiek: ca 15 300
 • počet krajín pôvodu: 50
 • počet zberateľov: 146
 • významné kolekcie:
  • Lichenes minus congniti H. Kashiwadani (no 201–375)
  • Lichenes japonici exsiccati I. Yoshimura (no 35–42)
  • Lichenes sinenses exsiccati J. C. Wei (no 1–50)
  • Lichenotheca latinoamericana H. Sipman (no 1–150)
  • Lichenes delicati exsiccati editae in memoriam A. Vězda; E. Farkas (no 1–30)
  • Lichenes selecti exsiccati Upsaliensis (no 1–150, 301–400)
  • Lichenes isidiosi et sorediosi exsiccati T. Tønsberg (no 1–50)
  • Lichenes canadenses exsiccati (no 251–295)
  • Lichenes poloniae exsiccati W. Fałtynowicz, M. Kukwa, P. Czarnota (no 26–75)
  • Lichenes exsiccati selecti G. Follmann (no 1–40, 61–150)
  • Lichenes exsiccati Umbilicariaceae B. Feige, H. T. Lumbsch (no 1–106)
  • Plantae graecenses (no 1–560)
  • Lichenotheca graecensis W. Obermayer (no 1–320)
  • Lichenes slovakiae exsiccati I. Pišút (no 201–250, 276–300)
  • Lichenes selecti exsiccati A. Vězda (no 493, 2001–2500)
  • Lichenes rariores exsiccati A. Vězda (no 274, 337, 441, 444, 455, 461–471, 474–481, 484–492, 494–496, 500)
  • herbár A. Vězdu – 78 rôznych duplikátov (v tom 1 isotypus, 1 topotypus)

ZBIERKA NELICHENIZOVANÝCH HÚB
M I K R O M Y C É T Y

 • zakladateľ: C. Paulech
 • počet položiek: ca 14 600
 • krajina pôvodu: Slovensko
 • zberatelia: K. Bacigálová, C. Paulech, P. Paulech
 • významné kolekcie:
  • 4756 položiek Erysiphales a Ustilaginales od C. Paulecha k dielu Flóra Slovenska X/1 Erysiphales

ZBIERKA NELICHENIZOVANÝCH HÚB
M A K R O M Y C É T Y

 • Významní zberatelia: S. Adamčík, V. Kučera, S. Jančovičová (Ripková), P. Lizoň a ďalší, r. 1998-2012
 • počet položiek: ca 9000
 • počet krajín pôvodu: 16
 • počet zberateľov: 80
 • významné kolekcie:
  • Russulaceae 1900 položiek
  • Clavariaceae 250 položiek
  • Geoglossaceae 230 položiek
  • Entoloma 150 položiek
  • Hygrocybe 300 položiek
  • Ascocoryne 150 položiek
  • Pseudobaeopora 27 položiek vrátane 3 holotypov
  • makromycéty Vihorlatu 747 položiek
  • makromycéty Štiavnických vrchov 500 položiek
  • makromycéty Laboreckej vrchoviny 300 položiek
  • makromycéty Bielých Karpát 250 položiek

ZBIERKA MACHORASTOV

 • zakladateľ: A. Kubinská, r. 1990
 • počet položiek: ca 5070
 • krajina pôvodu: Slovensko, Česko, Rakúsko, Rusko, Švédsko, Taliansko
 • počet zberateľov: 13
 • významné kolekcie:
  • V. Peciar Bryotheca Slovenica 233 položiek

Prosíme všetkých prípadných záujemcov o štúdium materiálu zbierok, aby plánovanú návštevu vopred ohlásili kurátorom.

Podrobné informácie pozri: Guttová A., Peniašteková M., 2001: Collections deposited in Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences (SAV), Bratislava. – Bryonora, Praha, 27.