Konferencie

COST miting: Metabolická odpoveď rastlinných (polo)kovov vo vzťahu k prostrediu

Miesto konania: Smolenice
Termín: 12.04.2023 – 13.04.2023
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marek Vaculík PhD. (vaculik.marek@gmail.com)