Konferencie

Biosystematické setkání Senica-Kunov

Miesto konania: Rekreačná oblasť Kunov-Senica
Termín: 11.11.2022 – 13.11.2022
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Caboň PhD. (miroslav.cabon@savba.sk)