Základné info

Gbúrová Štubňová, Eliška Mgr., PhD.

OES vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6170
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Eliska/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4009-1440