Základné info

Galvánek, Dobromil Mgr., PhD.

OBE samostatný vedecký pracovník
Tel.: 0908 592 598
 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dobromil-Galvanek
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9248-3318

Výskumné zameranie: ekológia, manažment a obnova nelesných biotopov (najmä travinné a mokraďové biotopy), interakcie ochrany biodiverzity a poľnohospodárstva