Základné info

Caboň, Miroslav Mgr., PhD.

OBE samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6108
 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Miroslav_Cabon

Vzdelanie: Bakalárske vzdelanie v odbore Systematická biológia a ekológia získal v rokoch 2008-2011. Magisterské vzdelanie v odbore Botanika absolvoval na Komenského univerzite v Bratislave v rokoch 2011-2013. V roku 2017 obhájil titul PhD. v odbore Mykológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Kariéra: Od roku 2017 je zamestnaný ako vedecký pracovník a kurátor Laboratória molekulárnej ekológie a metagenomiky na Botanickom ústave Centra Biológie Rastlín a Biodiverzity, Slovenskej Akadémie Vied.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2255-3816