Základné info

Kráľovičová, Eva Ing.

OES IAPT Managing Secretary
Tel.: 02/ 5942 6151