Základné info

Fiala, Roderik Mgr., PhD.

OEBR odborný pracovník
Tel.: 02/ 5942 6114