Základné info

Jašková, Katarína Mgr.

OEBR odborná pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6117