Základné info

Repa, Peter Mgr.

vedúci oddelenia, správca budovy – vodič
Tel.: 0903 660 022