Základné info

Pribulová, Katarína Mgr.

OES odborná pracovníčka VŠ
Tel.: 02/ 5942 6144