Základné info

Zelinová, Veronika Mgr., PhD.

OEBR samostaná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 5942 6121
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6437-5184