Základné info

Liptáková, Ľubica Mgr., PhD.

OEBR vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6119
Fax: 02/ 5942 6100

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Lubica/
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0269-2314