Základné info

Bočová, Beáta Ing.

OEBR odborná pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6113
Fax: 02/ 5477 1948