Základné info

Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.

OEBR odborná pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6121
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4264-0172