Základné info

Májeková, Jana RNDr., PhD.

OBE samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6176
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Janka/
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4191-3482