Základné info

Šingliarová, Barbora RNDr., PhD.

OES samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 0905 577 899
Fax: 02/ 5477 1948

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Basa/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6487-6373