Základné info

Tamásová, Katarína

administratívna pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6106