Základné info

Urbanovská, Anna Ing.

odborná pracovníčka, vedúca ekonomicko-techn.oddelenia
Tel.: 02/ 5942 6141
Fax: 02/ 5477 1948