Základné info

Mereďa, Pavol RNDr., PhD.

OES samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6164
Fax: 02/ 5942 6100

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Palo/
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3702-7015