Základné info

Vantarová, Katarína Mgr., PhD.

OBE samostatná vedecká pracovníčka, redakcia časopisu Biologia
Tel.: 02/ 5942 6173
Fax: 02/ 59426100

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Katka/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2483-8575