Základné info

Kučera, Jaromír Ing., PhD.

OES samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 5942 6162
Fax: 02/ 5942 6100

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Jaro/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9983-7630