Základné info

Škodová, Iveta Mgr., PhD.

OBE samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 5942 6174
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Ivet/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7935-4930