Základné info

Marhold, Karol prof. RNDr., DrSc.

OES vedúci vedecký pracovník, člen vedeckej rady
Tel.: 0910128891
Fax: 02/ 5477 1948

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Karol/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7658-0844