Základné info

Luxová, Miroslava RNDr., CSc.

OEBR samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6115
Fax: 02/ 5942 6100

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4328-5045