Základné info

Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.

OBE samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
Tel.: 037/ 6943 130
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2156-5767