Základné info

Miháliková, Tatiana Mgr.

OES odborná pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6147
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Tana/