Základné info

Zozomová, Judita Mgr., PhD.

OES samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6159
Fax: 02/ 5477 1948

Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Judita/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8950-6643