Základné info

Bérešová, Anna Mgr., PhD.

riaditeľka CBRB SAV, členka Snemu SAV (org. zložka BÚ)
Tel.: 02/ 5942 6112
Fax: 02/ 5942 6100

 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Guttova
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9394-1077

Výskumné zameranie: Fylogeografia a ekologická biogeografia, fylogenéza, biosystematika symbiotických organizmov, morfometrika, modelovanie ekologických ník, biodiverzita