Základné info

Goliašová, Kornélia RNDr., CSc.

OES samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6155
Fax: 02/ 59426100