Základné info

Lolivier, Jean-Pierre MSc.

OBE interný doktorand