Základné info

Gelatičová, Karolína Mgr.

OBE interná doktorandka