Základné info

Ďuricová, Viktória Ing.

OBE interná doktorandka