Základné info

Vaculíková, Miroslava Mgr., PhD.

OEBR vedecký pracovník