Základné info

Vyhnalová, Michaela PhDr.

sekretárka generálneho riaditeľa CBRB SAV, v. v. i.
Tel.: 02/59426111