Základné info

Tamás, Ladislav RNDr. , PhD.

Hlavný záhradník
Tel.: 02/59426116