Základné info

Peterková, Darina Mgr., PhD.

OEBR vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6134
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3594-1041