Základné info

Labajová, Mária Ing., PhD.

OEBR odborná pracovníčka
Tel.: 02 5942 6133
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0750-1946