Základné info

Vaculík, Marek doc. RNDr., PhD.

OEBR samostaný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6121
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4125-2074