Základné info

Pekárik, Ladislav Mgr., PhD.

OBE samostatný vedecký pracovník
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7253-2837