Základné info

Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 5942 6125
Fax: 02/ 5477 1948

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0506-6212