Základné info

Čiampor, Fedor RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6125
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6269-3592

Výskumné zameranie: taxonómia, systematika, fylogenéza, fylogeografia, biodiverzita, sladkovodné ekosystémy, vodné bezstavovce