Základné info

Tamás, Ladislav RNDr., PhD.

OEBR samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6116
Fax: 02/ 5477 1948

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9284-4483