Publikačná činnosť

Šibíková, Mária

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • MIKULA, Karol** – KOLLÁR, Michal – OŽVAT, Aneta A. – AMBROZ, Martin – ČAHOJOVÁ, Lucia – JAROLÍMEK, Ivan – ŠIBÍK, Jozef – ŠIBÍKOVÁ, Mária. Natural numerical networks for Natura 2000 habitats classification by satellite images. In Applied Mathematical Modelling, 2023, vol. 116, p. 209-235. ISSN 0307-904X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apm.2022.11.021 Typ: ADCA