Projektová činnosť

Národné

Odpovede koreňov jačmeňa na ťažké kovy: obrana alebo toxicita. Aplikácia metód chemickej biológie
Barley root responses to heavy metals: defense or toxicity. Chemical biology approach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Tamás Ladislav
Anotácia: Adaptácia rastlín na neustále sa meniace prostredie si vyžaduje zapojenie mnohých endogénnych ontogenetických a exogénnych environmentálnych signálov. Reaktívne formy kyslíka a dusíka patria spolu s fytohormónmi medzi najdôležitejšie komponenty tohto integračného procesu, ktoré regulujú vývin rastlín a reakcie na stres. Okrem toho komponenty tých istých, ako aj rozdielnych signalizačných ciest medzi sebou intenzívne interagujú. Aby sme lepšie pochopili úlohu týchto signálnych dráh v odpovedi koreňa jačmeňa na stresové podmienky, zameriavame sa v súčasnom projekte na analýzu funkcie niektorých špecifických komponentov signalizácie počas odpovede na stres. Na objasnenie mechanizmov procesu adaptácie rastlín využívame nové a výkonné metódy chemickej biológie. Použitie malých syntetických bioaktívnych molekúl na blokovanie špecifických komponentov stresovej odpovede by mohlo objasniť funkciu fyziologických a biochemických procesov pri obranných reakciách koreňov na ťažké kovy.
Doba trvania: 1.1.2020 – 21.12.2023