Oddelenie experimentálnej biológie rastlín

Cieľom vedeckej práce je štúdium fyziologických, biochemických a molekulárnych procesov prebiehajúcich v rastlinách. Zameriavame sa na pochopenie odpovedí rastlín na stresové podmienky prostredia a poznávanie mechanizmov ich adaptácie na nepriaznivé podmienky, s dôrazom na abiotický stres. Oddelenie má k dispozícii laboratóriá pre prácu s proteínmi a nukleovými kyselinami, na analýzu génovej expresie na rôznej úrovni, na štúdium kinetiky enzýmov, laboratórium pre štruktúrnu a ultraštruktúrnu analýzu buniek, priestory na kultiváciu rastlinného materiálu.

Oblasti výskumu

· V rámci rastlinnej molekulovej a bunkovej biológie sa skúma:

· úloha rastlinných synaptotagmínov v odpovediach na stres,

· mnohoúrovňová regulácia transportérov železa

· polarita rastlinných buniek

· Skúmajú sa aj odpovede koreňov rastlín na stres:

· štúdium funkcie a vzájomných interakcií reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, ako aj auxínu, v koreňoch vystavených stresu z kovov.

· Výskum je tiež zameraný na sledovanie potenciálu kremíka (Si) na zmiernenie abiotického stresu, spôsobeného predovšetkým nadbytkom kovov a polokovov pri kultúrnych rastlinách.

Vedúca oddelenia: RNDr. Ivana Fialová, PhD.

Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Kumar, Ajay MSc.

interný doktorand
ajay.kumar@savba.sk 02/ 5942 6131
Kusá, Zuzana Mgr.

interná doktorandka
kusa.zuzana@savba.sk 02/ 5942 6134