Knižnica

ponúka návštevníkom bohatý študijný materiál z oblasti botaniky, geobotaniky, mykológie, lichenológie a fyziológie rastlín.

Iveta Gažiová iveta.gaziova@savba.sk 02/ 5942 6104
Iveta Pekárová iveta.pekarova@savba.sk 02/ 5942 6104

Výpožičné hodiny:

Po – Pi: 9:00 – 12:00 hod. (verejnosť)
Po – Pi: 9:00 – 15:00 hod. (pracovníci ústavu)

Zaujímavé odkazy:

Zoznam časopisov
Publikácie na výmenu
Vedecké publikácie on-line
Ústredná knižnica SAV
On-line katalóg kníh SAV
Bibliographia botanica Slovaca

Publikácie v rámci oddelení BÚ SAV:

Oddelenie fyziológie rastlín
Oddelenie geobotaniky
Oddelenie nižších rastlín
Oddelenie taxonómie vyšších rastlín

Od roku 2004 sú všetky publikácie našich pracovníkov súčasťou databázy On-line katalógu kníh a vedeckých publikácií.