GIS aplikácie

zapisy

neverejnéNástroj na vyhľadávanie zápisov

U starších fytocenologických zápisov, zaznamenaných v období pred rozšírením používaním ručných GPS prístrojov, absentujú údaje o ich presnej lokalizácii. Pomocou našej aplikácie si môžete chýbajúce súradnice dodatočne determinovat prostredníctvom automatizovaného nástroja. V prípade záujmu požiadajte administrátora aplikácie o vytvorenie prístupového mena a hesla.

 
 

stvorce

Nástroj na vyhľadávanie lokalít v sieti stredoeurópskeho mapovania

Užívateľsky príjemné prostredie tejto aplikácie Vám umožní operatívne vyhľadávanie súradníc (lokalít) v príslušnom poli, či kvadrante stredoeurópskeho mapovania Vstupy je možné zadať: a) cez geografické súradnice v 1) stupňoch, minútach a sekundách, 2) ako reálne číslo, 3) dávkovo a b) cez pomenovanie 4) názvu obce, či lokality.

 

geocoding

Nástroj na priradenie geografických súradníc

Jednoduchá aplikácia interpolácie geografických súradníc (WGS 84, desiatkový fomát) z iných priestorových dát (mestá, obce a pod.).

 
 
 
 
 

stvorce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neverejnéFytogeografické členenie Slovenska

Interaktívna mapa fytogeografického členenia Slovenska kombinuje krajinu (podklad vo vysokom rozlíšení) a vybrané geoinformačné vrstvy slúžiace ako báza pri vedecko-výskumnej práci.