Európska noc výskumníkov 2016 – 30. 9. 2016 – prezentácia Botanického ústavu SAV

1) Bratislava – Stará tržnica

 

Foto A. Guttová

 
Votrelci medzi nami

Naším cieľom bolo oboznámiť širokú verejnosť s problematikou inváznych organizmov, upozroniť, ako sa príroda okolo nás za posledné desaťročia zmenila a ako sa stále mení prenikaním nepôvodných druhov rastlín a živočíchov do Európy či priamo na Slovensko. Predstavili sme celú problematikou invázie organizmov: čo sú invázne organizmy, aké majú vlastnosti, ako sa ku nám dostali, ako sa šíria, aký dopad majú na pôvodné druhy a biotopy a aké dôsledky majú pre ľudskú spoločnosť. Návštevníci sa zoznámili s viacerými živými inváznymi rastlinami a živočíchmi. Informácie o prezentovanej problematike sme zhrnuli v propagačných materiáloch – v informačnom letáku a kartičkách. Naším cieľom je, upozorniť na problematiku inváznych druhov a často zničujúci dopad na pôvodnú biotu. Chceme upozorniť na to, že táto problematika sa týka každého z nás a každý môže prispieť k zlepšeniu stavu svojím zodpovedným prístupom k okoliu. Zároveň prostredníctvom informácií na „druhových“ kartičkách prezentujeme, aké výskumné otázky súvisiace s inváznymi organizmami sa na Botanickom ústave SAV momentálne riešia a vysvetliť, ako taký konkrétny výskum prebieha.

 

Foto A. Guttová

Foto: M. Čiamporová

Foto: M. Čiamporová

Foto A. Guttová

Foto: M. Čiamporová

Foto: M. Čiamporová

Rastliny v (p)ohybe

Rastliny sú všeobecne považované za neinteraktívne a málo pohyblivé organizmy, keďže zrakom zaznamenáme už len statický výsledok ich snahy ťahať sa za svetlom alebo dolovať živiny v hlbinách zeme. Často si ani neuvedomujeme koľko rôznych podnetov rastliny vnímajú a reagujú na ne ohybom svojich „orgánov“. Kým napríklad citlivky sa úzkostlivo bránia mechanickému dotyku takmer okamžitým sklopením čepelí listov alebo celých listov, tak korene kukurice starostlivo skúmajú svoje okolie, snažiac sa vyhnúť mechanickým prekážkam, vysúšaniu alebo svetlu. Verili by ste, že rastliny si dokážu aj zatancovať? Takzvaná „tancujúca rastlina“ otáča svoje listy do rytmu na zvukové podnety. Ďalším fenoménom sú biologické hodiny, ktoré sú nastavené aj v rastlinách. Prejavujú sa napríklad tým, že niektoré rastliny počas fázy pokoja v noci sklopia svoje listy alebo zatvoria kvety „na spánok“. Azda najvzrušujúcejší a najrýchlejší pohyb v rastlinnej ríši je možné zaznamenať v mäsožravých rastlinách, kedy krátky okamih postačuje na uzatvorenie naplno roztvorených lapačov na podnet dotyku prileteného hmyzu. Pohyby v rastlinách prebiehajú nielen pred našimi očami, ale aj na mikroskopickej úrovni. V telách rastlín je neustály pohyb vnútrobunkových štruktúr, ktoré sa presúvajú v útrobách buniek a presúvajú sa vždy tam, kde sú nevyhnutné pre správnu funkciu bunky. Našim cieľom bolo oboznámiť širokú verejnosť s (p)ohybmi zdanlivo „nepohybujúcich“ sa živých organizmov – rastlín – interaktívnou formou, ktorá zaujme každú vekovú kategóriu. Návštevníci si mohli sami pripraviť a pozrieť vlastný preparát pod mikroskopom, otestovať rýchlosť (p)ohybov rastlinných orgánov po kontakte s nimi, nakŕmiť mäsožravú rastlinu, pozrieť sa na spiacu rastlinu, či pozrieť si video s koreňmi ohmatávajúcimi substrát.

  1. Virtuálna prehliadka pohybov rastlín – kontinuálny ohyb listových častí po zvukovom signáli („tancujúca rastlina“ – Codariocalyx motorius) – prieskumné a nutačné pohyby koreňov (kukurica siata – Zea mays)
  2. Reálna prehliadka rýchlejšie sa pohybujúcich druhov – ohyb čepelí a stopiek listov (citlivka obyčajná – Mimosa pudica) – zatváranie lapacích pascí (mucholapka americká – Dionaea muscipula) – spavé ohyby listov (agát biely – Robinia pseudoacacia) – spavé ohyby okvetia (výber cibuľovín).
  3. Mikroskopické pozorovanie rastlinných materiálov – pohyb chloroplastov (vodomor kanadský – Elodea canadensis) – pohyb organel v bunkách kvetov (tradeskancia pásikavá – Tradescantia zebrina), trichómoch listov (pŕhľava dvojdomá – Urtica dioica).

Foto A. Guttová

Foto: M. Čiamporová

Foto: M. Čiamporová

Foto: M. Čiamporová

2) Banská Bystrica – Europa Shopping Centre

 

Votrelci medzi nami

Naším cieľom bolo oboznámiť širokú verejnosť s problematikou inváznych organizmov, upozroniť, ako sa príroda okolo nás za posledné desaťročia zmenila a ako sa stále mení prenikaním nepôvodných druhov rastlín a živočíchov do Európy či priamo na Slovensko. Predstavili sme celú problematikou invázie organizmov: čo sú invázne organizmy, aké majú vlastnosti, ako sa ku nám dostali, ako sa šíria, aký dopad majú na pôvodné druhy a biotopy a aké dôsledky majú pre ľudskú spoločnosť. Návštevníci sa zoznámili s viacerými živými inváznymi rastlinami a živočíchmi. Informácie o prezentovanej problematike sme zhrnuli v propagačných materiáloch – v informačnom letáku a kartičkách. Naším cieľom je, upozorniť na problematiku inváznych druhov a často zničujúci dopad na pôvodnú biotu. Chceme upozorniť na to, že táto problematika sa týka každého z nás a každý môže prispieť k zlepšeniu stavu svojím zodpovedným prístupom k okoliu. Zároveň prostredníctvom informácií na „druhových“ kartičkách prezentujeme, aké výskumné otázky súvisiace s inváznymi organizmami sa na Botanickom ústave SAV momentálne riešia a vysvetliť, ako taký konkrétny výskum prebieha.

 

 

3) Lomnický štít

 

Linky:

http://www.nocvyskumnikov.sk/program/stanok/europa-shopping-centre/40.html

http://www.nocvyskumnikov.sk/program/stanok/stara-trznica/175.html

http://www.nocvyskumnikov.sk/program/stanok/stara-trznica/176.html

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6521