Aktivity pre verejnosť


Médiá

2016
8. 9. 2016: Milan Valachovič: Nepôvodné druhy zmiznú. V rámci programu Žurnál TA3.

2015

29. 12. 2015: Anna Guttová: Príbeh na týždeň – Čo sa deje v zime – Lišajníky, v rámci programu RTVS Rádio Slovensko.

12. 11. 2015: Marek Slovák a Jaromír Kučera: Semenná banka. RTVS.

20. 10. 2015: Pavol Mereďa: Nepôvodné rastliny Slovenska. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

2. 10. 2015: Ivan Jarolímek: Invázne rastliny. RTVS.

2. 10. 2015: Jana Podroužková Medvecká: Invázne rastliny. RTVS.

5. 10. 2015: Viktor Kučera: Huby malokarpatskej oblasti. TV Pezinok.

6. 6. 2015: Milan Valachovič: Popularizačné pásmo v rámci programu RTVS „Nočná pyramída“ na tému Lesy na Slovensku. Bratislava.

26. 3. 2015: Milan Valachovič a Ivan Jarolímek: Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

3. 3. 2015: Marek Slovák: Snežienky sú bez zákonnej ochrany, v národných parkoch však hrozí pokuta. Tablet.TV- Teraz Media.

Exkurzie

2016

28. 5. 2016: Mária Zaliberová, Marek Semelbauer: Sobotňajšia botanická exkurzia, Rohožník, Kaltenbruck.

1. 10. 2016: Iva Hodálová, Pavol Mereďa: Sobotňajšia botanická exkurzia, Nová Stráž: ramená Dunaja, slanisko Pavel.

2015

26. 9. 2015: Iva Hodálová a Pavol Mereďa: Sobotňajšie botanické exkurzie. Zemianska Olča. 23. 5. 2015: Mária Zaliberová a Marek Semelbauer: Sobotňajšia botanická exkurzia (Kuchyňa).

10. 5. 2015: Zuzana Melečková: Exkurzia do NPR Čenkovská step.

19. 6. 2015: Zuzana Melečková: NPR Burda – juh a Belianske kopce.

Informácie o ďalších botanicky zameraných exkurziách určených pre širokú verejnosť nájdete na stránke.

Floristická poradňa

Floristické kurzy

2016

17. 6. – 18. 6. 2016: Floristický minikurz. Minikurz je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých floristov, žiakov, študentov a širokú verejnosť. Organizačný výbor: Iva Hodálová (iva.hodalova(at)savba.sk), Jana Májeková, Pavol Mereďa, Mária Zaliberová. Fotografie si môžete pozrieť na stránke.

2015

5. 7. – 11. 7. 2015: Spoločný Floristický kurz Slovenskej botanickej spoločnosti, Českej botanickej spoločnosti a Botanického ústavu SAV v Ružomberku určený pre začínajúcich aj pokročilých floristov, žiakov, študentov a širokú verejnosť. Organizačný výbor: Judita Kochjarová (predseda; kochjarova(at)rec.uniba.sk), D. Dítě, J. Kliment, M. Slezák, P. Turis. Fotografie si môžete pozrieť na stránke.

Výstavy

2016
1. 10. 2016 – 31. 10. 2016: Zlata Komárová: Kvety v akvareli. Miesto konania: Bratislava – Bistro u Ruže.

2015

6. 12. 2015: Autorky projektu a scenára: Helena Šípošová a Eva Uherčíková: Koráliky nielen z klokoča. Miesto konania: Slovenské Národné múzeum Prírodovedné múzeum v Bratislave.

18. 5. 2015: Pavol Mereďa: Výstava herbárových položiek a fotografií slovenských zástupcov rodu Chenopodium s. l. pri príležitosti Dňa fascinácie rastlinami. Miesto konania: Botanický ústav SAV.

26. 2. 2015: Zlata Komárová: Kvety v akvareli. Miesto konania: Malacky – Mestské centrum kultúry.

Iné popularizačné aktivity

Deň otvorených dverí v Botanickom ústave SAV

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku býva raz do roka na Botanickom ústave SAV Deň otvorených dverí. Pre našich hostí pripravujeme rôzne aktivity: napr. kam až dovidíme elektrónovým mikroskopom, niečo zo zaujímavostí z ríše húb, ako odhalíme DNA kód v rastlinách a pod. Záujemcovia sa môžu taktiež oboznámiťs laboratóriami elektrónovej a svetelnej mikroskopie, mykologickým, cytometrickým a molekulárnym laboratóriom. Dátum konania Dňa otvorených dverí na Botanickom ústave SAV v roku 2016 ešte upresníme. Informačný leták každoročne vydávaný ku Dňu otvorených dverí bude na stiahnutie k dispozícii v septembri 2016.